ก่อนใช้บริการต้องรู้ไว้ ว่ามาตรฐานร้านนวด-สปา มีวิธีสังเกตอย่างไร

ก่อนใช้บริการต้องรู้ไว้ ว่ามาตรฐานร้านนวด-สปา มีวิธีสังเกตอย่างไร             กรมสนับสนุนบริการด้านสุขภาพ ได้ให้คำแนะนำกับผู้ที่รักสุขภาพทั้งหลาย ต้องสังเกตุหลักมาตรฐานสถานประกอบต่าง ๆ ทั้งร้านนวด หรือสปา ก่อนเข้าใช้บริการเป็นประจำทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากร้านสปาและร้านนวดเถื่อนไร้มาตรฐาน ร้านนวดและร้านสปา สังเกตมาตรฐานได้จากตรงไหน ? นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ตำแหน่งรองโฆษกสนับสนุนบริการด้านสุขภาพ (กรม สบส.) ประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่า นับตั่งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ศาสตร์การนวดแผนไทยทั้งหลาย ถูกจัดว่าเป็นศาสตร์เฉพาะด้านที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับ ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ในทุกปีมีผู้เข้าใช้บริการนับล้านราย ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนกว่าหมื่นล้านบาท ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้ให้ความในใจลงทุนเกี่ยวกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะร้านนวดและสปา ซึ่งหลายคนอาจตั้งของสงสัยกันว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าร้านที่ตนเองได้เข้าใช้บริการนั้น เป็นร้านที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นร้านเถื่อนที่แอบลักลอบเปิดไร้มาตรฐาน ดังนั้น เพื่อเป็นตัวช่วยการันตีความปลอดภัยก่อนเข้าใช้บริการ จึงต้องหมั่นสังเกตหลักฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้วยทุกครั้ง ซึ่งวิธีการสังเกตนั้น ก็ใช้ระยะเวลาเพียงชั่วอึดใจเดียวเท่านั้น ก็สามารถรู้ได้แล้วว่าเป็นร้านที่เปิดอย่างถูกต้อง หรือเป็นร้านเถื่อนที่แอบลักลอบเปิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ร้านนวดและร้านสปา สังเกตได้จากหลักฐานสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1.ต้องมีการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน หรือประกอบการเพื่อสุขภาพที่ออกอย่างถูกต้องโดยกรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขแต่ละจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ […]