การการที่สายการบินแอร์เอเชีย ได้เปิดเส้นทางบินทั้งในและต่างประเทศจากสนามบินอู่ตะเภาที่สามารถเดินทางสู่ จีน มาเก๊า สิงคโปร์ และอุดรธานี ทุกเส้นทางบินตรงวันละ 1 เที่ยวบิน หลังเริ่มให้บริการเส้นทางอู่ตะเภา-หนานหนิง และอู่ตะเภา- หนานชาง และได้รับการตอบรับอย่างดี เนื่องจาก “สนามบินอู่ตะเภา” อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลักนั่นก็คือ พัทยา ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เข้ามาพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งสายการบินแอร์เอเชียยังได้มีการวางแผนเปิดให้บริการเส้นทางเกาะล้านในเร็วๆ นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกสำรองที่นั่งบริการนี้ได้ผ่าน th.traveligo.com/flights โดยระบุเลือกต้นทางและปลายทางที่ต้องการได้ทันที

สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบินอู่ตะเภา
1. บริการ VAT Refunds (บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)
2. ร้านค้าปลอดภาษีและร้านขายของที่ระลึก
3. ห้องสูบบุหรี่
4. ห้องสุขา
5. ฟรีอินเตอร์เน็ต Wi-Fi

การเดินทางจากสนามบินอู่ตะเภา สู่เมืองพัทยาและเมืองท่องเที่ยวใกล้เคียง
ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าจะมีบริการรถตู้ร่วมบริการจากสนามบินสู่ตัวเมืองพัทยา ราคา 250 บาทต่อท่าน หากเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถเลือกใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถตู้ของเอกชน โดยสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของบริษัทต่างๆ ราคาค่าโดยสาร ดังนี้
ปลายทาง แท็กซี่ (ผู้โดยสาร 1-3 ท่าน) รถตู้ ( ผู้โดยสาร 4-6 ท่าน)
พัทยา 1,000 บาท 1,500 บาท
ระยอง 1,000 บาท 1,500 บาท
บ้านเพ (เกาะเสม็ด) 1,300 บาท 1,800 บาท
จันทบุรี 2,200 บาท 2,700 บาท
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 2,200 บาท 2,700 บาท
กรุงเทพมหานคร 2,500 บาท 3,000 บาท
ตราด 3,000 บาท 3,500 บาท